ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 €

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΣΠΑ

Πολιτική Απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι σύμφωνη με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 που αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation) και τον Νόμο 4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του ως άνω Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, όπως ισχύει σήμερα.

 

1.Ποια δεδομένα συλλέγουμε

 

Η επιχείρησή μας συλλέγει τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και τα επεξεργάζεται με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, αξιοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά ή οργανωτικά μέτρα.

Σε περίπτωση που πραγματοποιήσετε μια παραγγελία στην ιστοσελίδα μας, είναι απαραίτητο να μας παρέχετε τα εξής στοιχεία:

Στοιχεία τιμολόγησης:

-Σε περίπτωση λιανικής απόδειξης θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής σας, προκειμένου να μπορείτε να παραλάβετε στο χώρο σας την παραγγελία σας.

-Σε περίπτωση που επιθυμείτε την έκδοση σχετικού τιμολογίου, είναι απαραίτητο να μας γνωστοποιήσετε επιπροσθέτως στοιχεία τιμολόγησης όπως: επωνυμία, επάγγελμα ή είδος επιχείρησης, έδρα, ΑΦΜ και ΔΟΥ.

Στοιχεία εγγραφής στο newsletter:

- Σε περίπτωση που επιλέξετε να γραφτείτε στη λίστα μας, για να σας στέλνουμε Newsletters και ενημερωτικά δελτία, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμό σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εάν δεν επιθυμείτε να επικοινωνούμε μαζί σας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε τη διαγραφή των στοιχείων σας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

 

Ασφάλεια συναλλαγών: Σε περίπτωση αγοράς προϊόντων με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της κάρτας επεξεργάζονται μέσω της ασφαλούς πλατφόρμας της τράπεζας Alpha bank και κανένα στοιχείο της κάρτας δεν καταχωρείται στα συστήματά μας.

 

2.Για ποιο λόγο συλλέγονται τα προσωπικά σας στοιχεία

 

Τα προσωπικά δεδομένα που ζητούνται μέσω του ιστότοπού μας συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

α) Για τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης των παραγγελιών σας.

β) Για την εκπλήρωση των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεών μας, όπως για παράδειγμα την εκτέλεση της παραγγελίας σας.

γ) Υπό την προϋπόθεση της συγκατάθεσης από μέρους σας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να ενημερωθούμε για το επίπεδο ικανοποίησής σας ως πελάτη, αλλά και για να προτείνουμε προϊόντα παρόμοια με αυτά που ήδη παρέχονται, προσφορές, προσκλήσεις κ.λπ.

 

3.Εμπιστευτικότητα

 

Η Ιστοσελίδα μας δεν πωλεί, εκμισθώνει ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία των χρηστών της σε τρίτους. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Μπορούμε ωστόσο να μοιραζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα:


 -Με τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες,  προκειμένου να διευκολύνουμε την παροχή των υπηρεσιών σε εσάς καθώς και με εξουσιοδοτημένους συνεργάτες (π.χ. λογιστήριο, εταιρείες ταχυμεταφορών και ταχυδρομείων, εταιρείες συντήρησης συστημάτων πληροφορικής κ.λπ).

-Κατόπιν νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής εντολής, καθώς επίσης κατόπιν νόμιμου αιτήματος από δημόσια ή ρυθμιστική αρχή ή οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος).

-Σε κάθε περίπτωση που απειλούνται τα δικαιώματα ή η περιουσία της επιχείρησής μας.

 

-Σε επείγουσες περιστάσεις για  να καταπολεμήσουμε την απάτη ή την εγκληματική δραστηριότητα και να προστατεύσουμε την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Ιστοσελίδας μας.

 

-Σε κάθε περίπτωση που υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς.

 

1.Χρόνος διατήρησης δεδομένων

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται κατά περίοδο που είναι απολύτως απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, τη διαχείριση της εμπορικής σχέσης και τη χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως αναφέρονται ανωτέρω, και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους χρόνους διατήρησης που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

 

2.Ποια είναι τα δικαιώματά σας

 

Σύμφωνα με τον «Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα] έχετε τα εξής δικαιώματα:

Δικαίωμα Πρόσβασης και Ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει στη βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε, επικαιροποιήσουμε ή συμπληρώσουμε τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Περιορισμού και Εναντίωσης Επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.

Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, ανά πάσα στιγμή, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται μέσω της ιστοσελίδας μας.